Introduksjon til samfunnskunnskap. Fagstoff og didaktikk

Tone Aarre | Kjetil Børhaug | Jonas Christophersen

Revidert utgåve av innføringsbok i samfunnskunnskap og samfunnskunnskapsdidaktikk 


I boka gir forfattarane ein brei introduksjon til sentrale emne i samfunnskunnskap for heile grunnskuleløpet. Boka tar opp emne som samfunnsvitskapleg metode, sosialisering, familie, fleirkulturelle tilhøve, globalisering, økonomi, demokrati og norsk og internasjonal politikk.

I den nye utgåva er demokrati, og menneskerettar omhandla i eigne, nyskrivne kapittel. Globaliseringsperspektivet er lagt vekt på gjennom heile framstillinga.

Kjetil Børhaug er tilsett ved Universitetet i Bergen, Jonas Christophersen og Tone Aarre er tilsette ved Høgskulen i Bergen. Dei har alle tre lang erfaring i lærarutdanninga.


ISBN: 9788252186543

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Tone Aarre

Emneknagg: 2014, created at-2014-10-07, Hefta,

Sjanger: Samfunnsvitskap


Meir frå Tone Aarre