Frivillig organisering og demokrati: det frivillige organisasjonssamfunnet endrar seg 1940-1990

Per Selle
Hefta | Nivå: Vaksen | Sidetal: 319 | Nynorsk | Utgivingsår: 1995 | ISBN: 9788252144529

400 kr

Du likar kanskje også desse

Du har tidlegare sett på desse