Norsk ordbok. Bd. 09

Oddrun Grønvik | Lars S. Vikør

Norsk Ordbok er det mest omfattande ordboksverket over det norske folkemålet og det nynorske skriftspråket. Verket gir ei uttømmande vitskapleg framstilling av ordtilfanget i norske dialektar og i nynorsk skriftspråk, slik det er brukt i sakprosa og skjønnlitteratur.

For kvart oppslagsord finn ein tydingar av ordet, grammatiske og etymologiske opplysningar om det, og det blir gitt bruksdøme frå litteratur og målføre med kjeldetilvising og heimfesting. Norsk Ordbokkjem ut i til saman 12 band, og verket vil liggje føre komplett til grunnlovsjubileet i 2014.

Søk i ordboka (i-åværig) på nettet!


ISBN: 9788252178586

Kategoriar: Alle bøker, Oddrun Grønvik, Ordbøker

Emneknagg: 2011, Innbunden, ordbok,

Sjanger: Norsk ordbok


Meir frå Oddrun Grønvik