Norsk ordbok. Bd. 10

Oddrun Grønvik | Lars S. Vikør

Norsk Ordbok er den største ordboka over norsk talemål og nynorsk skriftspråk. Band 10 tek for seg ord frå skodde til stæveleg.

Ordboka byggjer blant anna på tilfang frå eit eige setelarkiv på 3,2 millionar setlar med ord frå skriftlege kjelder og frå målføra og på eit moderne elektronisk tekstkorpus med hovudvekt på nyare tekstar, skjønnlitterære og sakprosa. Norsk Ordbok skal bli på tolv band og vil vere ferdig i 2014. Til saman vil ordboka omfatte 300 000 oppslagsord. Norsk Ordbok blir utarbeidd av Norsk Ordbok 2014 ved Universitetet i Oslo.

 

Søk i ordboka (i-åværig) på nettet!


ISBN: 9788252181685

Kategoriar: Alle bøker, Oddrun Grønvik, Ordbøker

Emneknagg: 2012, Innbunden, ordbok,

Sjanger: Norsk ordbok


Meir frå Oddrun Grønvik