Last ned omslag

Bla-i-boka

Bli mor no?

Kristina Leganger Iversen

Eit forsøk på å finne ut kva det vil seie å vere mor

Kristina Leganger Iversen er 28 år, bur i ei toroms leilegheit og har ei mellombels stilling ved universitetet. No lurer ho på om ho har lyst på barn. Men å bli mor er ei livsomveltande endring ho ikkje aner konsekvensane av – for kven blir ein om ein blir mor?

Politikarar og forskarar roper med jamne mellomrom varsku over låge fødselstal, barnlause menn og gamle førstegongsmødrer. Alderen på førstegongsfødande i Noreg aukar, og stadig fleire kvinner og menn har ikkje fått barn ved fylte førtifem.

I Bli mor no? skriv Kristina Leganger Iversen personleg og politisk om valet ho står i. Ho undersøker kva morskapet tyder – historisk, økonomisk, i litteraturen og i hennar eige liv. Det handlar om å tenkje, tvile og så kanskje tørre å kaste seg ut i det.

Frå Bokmeldingar

«Denne boka går som en injeksjon rett i hjertet på alle som noen gang har tvilt på om de er egnet for morskapet. (...) en bok som kommer til å treffe målgruppen akkurat der de trenger det mest, i en tid der vi har så mange valg at vi ofte går oss bort i dem» Silje Kilmork Vemøy, Universitas

«Gjennom boken avkler forfatteren seg selv og sin familie på vis som kan virke enkle, men som må ha krevd mye tankearbeid og stort mot. ( ... ) Mange vil kjenne seg igjen i og ha nytte av å lese Bli mor no?, som til forskjell fra de fleste romanene om morskap gir innblikk i permisjonsforhandlinger, ikke bare hormonforandringer.» Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet

I Bli mor no? stiller Iversen betimelige spørsmål ved vedtatte sannheter omkring samtidens valgfrihet: Når fødselstallene synker, vender mange seg til kvinnen med anklage i blikket – har satsingen på seksuell helse og prevensjon gått for langt? ( ... ) Bli mor no? er en kjærlighetserklæring til velferds­staten, formødrene, fødselsomsorgen – og i det ligger en advarsel mot individualisme. På sitt beste er boka et generasjonsportrett av kvinnen i dette lavrisikovinduet, og uroen som råker oss.» Hanne Linn Skogvang, Klassekampen
Meir frå Kristina Leganger Iversen