Safirblå isfuglfryd

Kenneth Steven | Mathias Hoem

Ein av Skottlands største lyrikarar for første gong på norsk!

Det er landskapet og menneska i det nordre Skottland som er inspirasjonen for store delar av Kenneth Stevens forfattarskap, og i dikta speglar skiftande årstider, landskap og einskildmenneske kvarandre. Ofte speler det religiøse ei rolle, men det er det daglegdagse som er utgangspunktet for poetens avsløring av det spesielle.

For første gong blir Kenneth Steven utgjeven på norsk. I dette utvalet er det dikt frå dei fire samlingane Iona, Wild Horses, Columba og Salt and Light. Steven er frå Dunkeld i Perthshire i Skottland, og kjend som ein av Skottlands største lyrikarar.

Mathias Hoem står for gjendiktinga, og Knut Ødegård har skrive etterordet.

Frå Bokmeldingar

"Etter å ha lese Mathias Hoems gjendikting av eit utval dikt skrivne av den anerkjende skotske lyrikaren Kenneth Steven, er eg freista til å gje den debuterande bonden frå Ytre Fræna merkelappen glimrande gjendiktar."
Jostein Sæbøe, Romsdals BudstikkeMeir frå Kenneth Steven