Folkeopplysningas dialektikk: perspektiv på norskdomsrørsla og amatørteatret 1890-1940

Jostein Gripsrud
Hefta | Nivå: Vaksen | Sidetal: 294 | Nynorsk | Utgivingsår: 1990 | ISBN: 9788252127577

400 kr

Du likar kanskje også desse

Du har tidlegare sett på desse