Maska bak andletet

Jon Hellesnes

Ei filosofisk essaysamling om mennesket i samfunnet, om byens indre liv, om føleri og sentimentalitet, om normalitetstvang, okkultisme, sjølvskaping og nazisme. Mellom mykje anna. Vanskane med å føregripe framtida, vondskap og personleg ansvar er også aktuelle tema.

Dei ulike essaya relaterer seg direkte eller indirekte til det overordna spørsmålet om kva som eigentleg kjenneteikner fenomenet menneske. Og kva for vokabular treng vi for å ta vare på den menneskelege eigenarten? Som i tidlegare essaysamlingar viser Hellesnes korleis filosofisk innsikt kan brukast til å fortolke og forklare den verda vi lever i.


ISBN: 9788252159950

Kategoriar: Alle bøker, Fakta og dokumentar, Jon Hellesnes

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Filosofi og essay


Meir frå Jon Hellesnes