Last ned omslag

Bla-i-boka

Til trøyst

Jan Inge Sørbø

Om psykisk sjukdom i skjønnlitteraturen

Medisinen har ikkje eit godt nok språk for dei kjenslene og erfaringane folk får ved psykiske sjukdommar og plager. Jan Inge Sørbø viser at det er litteraturen som er den store og romslege kjelda til slik innsikt og forståing. Dette kan ikkje erstatta diagnosesystema og fagkunnskapen, men litteraturen kan supplera og stundom korrigera dette.

Det skarpe skiljet mellom frisk og sjuk, galen og normal, er gjerne mindre viktig i skjønnlitteraturen. Vi møter ofte innsiktsfulle og kloke røyster som har erfaringar på begge sider av slike skilje. For den som sjølv kjempar med slike vanskar, kan det liggja både gjenkjenning og trøyst i gode romanar og dikt.

Sørbø gir døme frå bøker av m.a. Beate Grimsrud, Olav H. Hauge, Karin Fossum, Arne Garborg, Alfred Hauge, Gunvor Hofmo, Göran Tunström og Lars Amund Vaage.

Frå Bokmeldingar

”Det er sjelden å lese så konstruktive tilnærminger til skjønnlitteraturen som Sørbøs. Det er sjelden å lese en bok med en så intens vilje til å gjøre en forskjell. Alle menneskene han skriver om, lider: Sørbø ønsker å hjelpe andre som lider, og han ønsker å hjelpe de som skal hjelpe de som lider. Sørbø søker et språk som kan åpne opp. Han peker på språkets helende karakter. Slik viser han at mennesket er helt avhengig av å kommunisere følelsene sine. Om ikke vi kan sette ord på smerten, er livet håpløst. Det ligger mye medlidenhet i de skjønnlitterære tekstene Sørbø peker på. Men den største medlidenheten kommer fra Sørbø selv: Han bryter opp nye rom, slik at smerten vår kan bli mindre. Det vonde gjør oss ikke mindre menneskelig, og mer gal, men heller mer menneskelig. Sørbøs medlidelse vil føre mange mennesker frem til trøst."
Eskil Skjeldal, Vårt Land


ISBN: 9788252183108

Kategoriar: Alle bøker, Fakta og dokumentar, Jan Inge Sørbø

Emneknagg: 2013, Innbunden,

Sjanger: Kunst og kulturhistorie


Meir frå Jan Inge Sørbø