Frå sosialhistorie til nyare kulturhistorie

Ingar Kaldal

Kortfatta, oversiktleg og oppdatert om endringane i historieskrivinga dei siste tiåra, frå sosialhistorie slik ho fekk si form i 1970-åra, til meir kulturorienterte retningar. Boka inngår i serien Utsyn&innsikt.

Boka gir oversyn over viktige endringar i historieskrivinga dei siste tiåra, frå sosialhistorie slik ho fekk si form på 1970-talet, til meir kulturorienterte retningar.

Desse retningane er i dag kjende under namn som historisk antropologi, mikrohistorie, poststrukturalisme, "linguistic turn" og postmoderne historie. Boka presenterer utviklingstrekk innanfor dette feltet, og drøftar kva metodiske og epistemologiske aspekt dette inneber.

Boka er skriven for studentar i historie, men er også nyttig for studentar som tek andre kulturfag, som etnologi og folkloristikk.

Ingar Kaldal er professor i historie ved NTNU.


ISBN: 9788252159394

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Ingar Kaldal

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskap


Meir frå Ingar Kaldal