Språk og språkutvikling hos barn

Svein Pedersen

Boka gir ei oversiktleg innføring i språkutviklinga til barn opp til sjuårsalderen, og ei innføring i språkvitskapleg tenkjemåte og terminologi. Boka har eit eige kapittel om det å vekse opp med fleire språk.

Boka gir ei brei oversikt over språkutviklinga hos barn opp til sjuårsalderen, og ei innføring i språkvitskapleg tenkjemåte og terminologi. Forfattaren forklarer kompliserte forhold på ein enkel og pedagogisk måte. Boka har eit eige kapittel om det å vekse opp med fleire språk.

Boka gir studentane ved førskolelærar- og allmennlærarutdanninga ei første innføring i språkverda hos barn. Ho vil også vere av interesse for førskolelærarar, allmennlærarar og spesialpedagogar som er ute i praksis.


ISBN: 9788252148961

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Svein Pedersen

Emneknagg: 1997, Hefta,

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanning


Meir frå Svein Pedersen