Norsk litterær årbok 2012

Heming Gujord | Per Arne Michelsen

NLÅ 2012 oppsummerer det litterære fjoråret, og inneheld litteraturvitskaplege artiklar om ulike emne. Hans Hauge portretterer Atle Kittang, Nora Simonhjell tolkar vinnaren av Nordisk råds litteraturpris, og Eivind Tjønneland oppsummerer kritikkåret med eit spesielt blikk på Knausgård-resepsjonen. For å nemne nokre.

Innhald

Norsk litterær årbok 2012

Hadle Oftedal Andersen: Postmodernismens tredje fase – lyrikkåret 2011

Gro Jørstad Nilsen: Romanåret 2011. Mangfoldet rår

Eivind Tjønneland: Det metaforiske bakteppet i litteraturkritikken – med døme frå nokre meldingar av Knausgårds Min kamp 6

Nora Simonhjell: ”Ordene er inngangen til ham” Om minne, tagnad og traume i Merethe Lindstrøms roman Dager i stillhetens historie (2011)

Hans Hauge: Atle Kittang. Et portræt.

Eva Walde Lund: Dekadente persepsjonsmønstre i Knut Hamsuns Sult

Marianne Egeland: Schwachs selvfremstilling. Erindringer af mit Liv som tidsbilde

Henning Howlid Wærp: Den arktiske pastoralen – Fridtjof Nansen, Knud Rasmussen, Helge Ingstad

Morten Auklend: Einsemd, tid, stemmer. Litt om novellene til Ingvild H. Rishøi og Jan Grue

Svein Slettan: Hjartet i jernet. Vitalistiske trekk i Gaute Heivolls Omars siste dager

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy: Når Vesaas reviderer. Teksthistorien til fem noveller

Randi Brenden: Piga. Ei nylesing av Åsta Holths sjlvbiografi

Redaktørar for Norsk litterær årbok er Heming Gujord og Per Arne Michelsen. Heming Gujord er førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium. Per Arne Michelsen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærarutdanning.Meir frå Heming Gujord