Norsk historie. Bd. 1-6

Samlaget

Noregshistoria i seks band, skriven av framståande historikarar. Verket dekkjer historia frå vikingtid fram til vår tid og er illustrert med bilete, kjelder, kart og figurar.

Den første samla framstillinga som fører norsk historie fram til tusenårsskiftet. Verket har eit spenn frå ei nytolkning av norsk mellomalder sett med islandske auge til Berge Furres analyse av Gro-perioden i norsk politikk og den politiske utviklinga på 1990-talet.

Verket har 2000 rikt illustrerte sider, og er eit fagleg oppdatert innføringsverk som kombinerer innsikt nedanfrå med utsyn ovanfrå.


ISBN: 9788252155334

Kategoriar: Høgskule og universitet

Emneknagg: 1999, Innbunden,

Sjanger: Historie og kulturvitskap


Meir frå Samlaget