Med andre ord

Magne Rommetveit

Ordboka inneheld over 19000 oppslagsord med forklaringar og døme på korleis dei blir brukte i samanhengen og over 200 000 synonymer. Med sitater frå presse, litteratur, administrasjonsspråk og rettspraksis. Den har også krysstilvisingar og ordliste over nyare engelske lån- og moteord. 


ISBN: 9788252168600

Kategoriar: Fagbøker, Høgskule og universitet, Magne Rommetveit

Emneknagg:

Sjanger: Fagbøker


Meir frå Magne Rommetveit