Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta

Anbjørg Ohnstad | Kirsti Malterud

Viktig bok for alle som har sitt virke i helse- og sosialsektoren! Boka set fokus på homofile og lesbiske sine møte med helsevesenet, og ulike problemområde i samband med dette.

Denne boka set fokus på homofile og lesbiske sine møte med helsevesenet. Boka handlar mellom anna om identitet, sjølvmord, transseksualitet, haldningar i faglitteraturen, helsesøstre og seksualopplysning, legen og møtet med homofile og lesbiske pasientar, HIV/Aids og familieterapi for homoseksuelle familiar.

Boka er nyttig for legar, psykologar, familieterapeutar, helse- og sosialarbeidarar og andre utan spesielle forkunnskapar om homoseksualitet.

Anbjørg Ohnstad er førsteamanuensis ved sosionomutdanninga ved høgskolen i Oslo. Kirsti Malterud er professor ved Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen.


ISBN: 9788252165746

Kategoriar: Anbjørg Ohnstad, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2006, Hefta,

Sjanger: Psykologi, helse- og sosialfag


Meir frå Anbjørg Ohnstad