Innføring i nynorsk for høgare utdanning

Olaf Almenningen

Dette er alt du treng for å bli ein stødig nynorskbrukar. Her finn du oversiktleg innføring i nynorsk grammatikk, dei viktigaste prinsippa for god norsk og oppgåver som hjelper deg å bli stø i det du nettopp har lært.

Dette er alt du treng for å bli ein stødig nynorskbrukar. I tillegg til ein del tid og ein god porsjon tolmod.

Her finn du ei oversiktleg innføring i reglar for dei ulike ordklassane, dei viktigaste prinsippa for god nynorsk, åtvaring mot dei vanlegaste fellene, og oppgåver som hjelper deg å bli stø i det du nett har lært. Boka gir eit kort språkhistorisk riss, og er krydra med litterære godbitar frå nynorsk skjønnlitteratur.

Boka vender seg til norskstudentar og lærarstudentar, og til norsklærarar og andre som treng vidareutdanning på feltet.


ISBN: 9788252167856

Kategoriar: Høgskule og universitet, Olaf Almenningen

Emneknagg: 2006, Hefta,

Sjanger: Utdanning og yrkesliv


Meir frå Olaf Almenningen