Historie i bruk

Ola Svein Stugu

Bruk av historie er eit tverrfagleg forskingsfelt der omgrep som minne, myte og identitet står sentralt. Boka gir oversikt over teoretiske tilnærmingar til denne tematikken, og forsøker å avklare dei viktigaste omgrepa og forståingsmodellane. Boka inngår i serien Utsyn&innsikt.

Å gje meining til det som skjer over tid, er eit menneskeleg grunnbehov. I denne boka drøftar forfattaren ulike meiningsskapande funksjonar historie kan ha. Han viser at førestellingar og forteljingar om fortida ikkje er nøytrale og ufarlege, men at dei kan brukast – både på godt og på vondt. På den eine sida som reiskap til auka sjølvmedvit, på den andre sida til sjåvinisme og undertrykkande ideologi.

Studiet av historiebruk er eit tverrfagleg forskingsfelt der omgrep som minne, myte og identitet står sentralt. Boka gir oversyn over teoretiske tilnærmingar til denne tematikken, og forsøker å avklare dei viktigaste omgrepa og forståingsmodellane.


ISBN: 9788252193732

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Ola Svein Stugu

Emneknagg: 2016, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskap


Meir frå Ola Svein Stugu