English Teaching Strategies

Ion Drew & Bjørn Sørheim | Bjørn Sørheim

English Teaching Strategies er ei didaktikkbok i engelsk for mellomtrinnet og ungdomstrinnet som er laga for norske forhold og etter norske læreplanar. Boka rettar seg mot lærarar og mot studentar i engelsk i allmennlærarutdanninga.

Forfattarane drøftar korleis ein kan arbeide med ulike emneområde innanfor engelskfaget: munnlege aktivitetar, lesing og skriftleg framstilling. Den nye utgåva er oppdatert etter endringane i læreplanen, og oppdatert med tanke på den digitale kvardagen vi har i dag.


ISBN: 9788252190489

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet

Emneknagg:

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanning


Meir frå Ion Drew & Bjørn Sørheim