Barnehageleiing i praksis

Kjetil Børhaug | Dag Øyvind Lotsberg

Barnehageleiing i praksis er ei lærebok i administrasjon og leiing, skriven for kunnskapsområdet "Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagelærarutdanninga". Boka gir ei innføring i gjeldande rammefaktorar som gjer at leiinga tek ulik form i ulike kontekstar. Teorien blir drøfta ved hjelp av praktiske døme og empiri frå oppdatert norsk forsking på området. Vidare gir læreboka studentane eit teoretisk rammeverk som dei kan bruke til å støtte seg på i praksis i framtidig barnehageleiing.Meir frå Kjetil Børhaug