Barndomshistorie

Ellen Schrumpf

Boka trekkjer opp hovudlinjene i barndomshistorisk forsking frå Philippe Aries banebrytande verk Barndommen historie i 1960 og fram til dagens forskingsfront. Boka inngår i serien Utsyn&innsikt.

I denne boka trekkjer forfattaren opp hovudlinjene i barndomshistorisk forsking frå Philippe Aries banebrytande verk Barndommens historie i 1960, og fram til i dag.

Historisk sett har barnet hatt tre hovudarenaer: familien, arbeidet og skolen. Med utgangspunkt i desse arenaene viser forfattaren korleis oppfatningane av barndomen har endra seg i dei siste hundreåra og i den vestlege kulturkretsen og korleis det har skjedd forskyvingar i barnas deltaking mellom dei tre arenaene.


ISBN: 9788252167948

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2007, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskap


Meir frå Ellen Schrumpf