Norsk historie 800-1536: frå krigerske bønder til lydige undersåttar

Anne Irene Riisøy | Jón Viðar Sigurðsson |
Hefta | Sidetal: 334 | ISBN: 9788234008382

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price489 kr
Bandet dekkjer perioden frå ca. 800 og fram til reformasjonen. I tillegg til politisk og økonomisk utvikling legg forfattarane vekt på vanlege folks levekår og sosiale og religiøse forhold. Det overordna grepet er korleis maktforholda endra seg og korleis dette påverka dagleglivet. Her var det ei utvikling frå rivaliserande høvdingar i vikingtida til ei sentralisert kongemakt og kyrkje på 1200-talet. Leiglendingsvesenet vart meir utbreidd, og kyrkja sin framvekst og lære endra folks oppfatning av livet og døden. Etter folketap og agrarkrise i seinmellomalderen glir Noreg inn i dynastiske unionar som endar med lydrikestatus og reformasjon.

Den nye utgåva er betydeleg revidert, men nyare forsking og med sentrale forskingsdebattar integrert i framstillinga.

Jon Vidar Sigurdsson er professor i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

Anne Irene Riisøy er professor i samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling for lærarutdanning.

Jón Viðar Sigurðsson

Du likar kanskje desse

Sist sett på