Ein storm frå vest

Herbjørn Sørebø

Alt som smågut vart Herbjørn Sørebø kjend med den folkekjære sunnfjorddiktaren frå Dale, senteret i Fjaler kommune. Sørebøs bok byggjer på eigne minne om møte med Jakob Sande, frå forfattaren stod på sitt høgste til like før han døydde, vel 60 år gammal.

På grunnlag av samtalar med slekt, venner og mange andre som kjende Sande frå arbeid og fritid, har Herbjørn Sørebø skapt eit varmt og høgst personleg portrett, og han har fått med fleire moment og episodar som kastar nytt lys over det mangslungne og omskiftelege livet til den populære diktaren.

Dette er ikkje ein biografi i vanleg forstand, men eit levande portrett av den mangfaldige diktaren. Herbjørn Sørebø er frå Sunnfjord som Sande sjølv, og dei møttest ofte i Oslo. Dei muntre historiene er dominerande, men Sørebø går ikkje av vegen for å skildre dei meir tragiske sidene i livet og karrieren til ein diktar som stadig må reknast som ein våre mest folkekjære.

Boka er rikt illustrert og har med fleire foto og dikt som ikkje har vore publiserte tidlegare.


ISBN: 9788252156829

Kategoriar: Herbjørn Sørebø

Emneknagg: 2000, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Herbjørn Sørebø