Trur du på lyng?

Helge Torvund

Dette er dikt som tek livet innover seg, og som ringar inn samanhengar mellom liv, natur, kjærleik og livsinnsikt. Sterke augneblinkar opnar seg i kvart dikt �� og dikta skaper eit samanhengande poetisk univers.

Og kanskje finst det ingenannan vegBare oktober, midnattisklirrande stjernerog denne kviskringa i huseteg kjem inn i

ISBN: 9788252162042

Kategoriar: Helge Torvund

Emneknagg: 2003, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Helge Torvund