Kitty K.

Helge Torvund

Årets diktsamling frå Helge Torvund inneheld seks avdelingar, og er skrive med alvorsam vitalitet og femnande rørsler.

Kitty K. gir både naturens mangfald og krigens aktualitet si stemme, og i desse dikta blir avstanden mellom utanriksministerens hovud og ein fjellknaus borte. Boka munnar ut i ein lengre diktsekvens der målarinna Kitty Kielland er sentral.

Kitty K. Eg kallarpå deg nåi denne beiske timen.Eg treng di trøystdi synlege røystdin ikon av det milde blå.

ISBN: 9788252156560

Kategoriar: Helge Torvund

Emneknagg: 2000, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Helge Torvund