Last ned omslag

Bla-i-boka

Hardanger

Marit Eikemo

Det unike i det lokale

I eit skur på Kvanndal Kai deler tre framande ei flaske sprit ei natt opp mot jul. Ei mor og ei dotter køyrer innover dei farlege vegane i Hardanger – mora vil vise den likesæle tenåringsjenta kor ho sjølv kjem ifrå. Ein mann lagar 50 liter sider på bestilling, men det går ikkje heilt etter planen.

Novellene i «Hardanger» handlar om å reise bort og om å komme heim, og om å alltid bere med seg staden ein kjem ifrå. Eikemo skriv om det innforståtte og unike i det lokale og om det alle kan kjenne seg att i: fellesskap, vennskap og kjærleik og ambivalensen i relasjonane mellom menneske.

Frå Bokmeldingar

Eikemo har et presist og godt språk og mange fine for- muleringer. Det er lett å lese henne. At hun er en skarp ob- servatør, har hun vist i alle sine bøker. Hun har også god evneomåfåosstilåtenkevi- dere og til å se det som ligger mellom linjene. Og til å få oss til å løfte blikket og ta inn både omgivelser og samtiden.
Mette Bleken, Hardanger Folkeblad

Alt før ho vart lansert, var fyrsteoppplaget av Marit Eikemo si novellesamling Hardanger utselt. [...] Men Eikemo maktar å gjera det lokale og nære til noko allment og attkjenneleg, anten det handlar om venskap, om det å høyra til, om dei lokale kodane du må knekkja for å få innpass, om kjærleik og alle snubletrådane som ligg i eit kvart forhold.
Nils Kvamsdal, Avisa HordalandMeir frå Marit Eikemo