Eg vandrar som kjentmann på jorda

Halvdan Magnus Hansen

Poesi frå livet til Vivaldi. Dikta er skrivne ut frå, eller rettare inn i, livet til Antonio Vivaldi, og følgjer sitt emne frå fødsel til død. Trass i at vi er i barokken, er dette ei enkel, lite oppstasa bok, kunnskapsbasert, men ikkje med påtrengjande krav om at lesaren må repetere musikkhistoria for å vere med. Frodig i utsynet, men stilisert og møtehalden i forma.

Anna sin songAnna sin song var ikkje Anna sin song.Var min song til Anna: Ein engelmalt i lyse farger med brei pensel såg nedpå oss frå takkvelven,talde oss: Ein og ein og einer tre, sa engelen, men vi var berre to,Anna og engelen og eg

ISBN: 9788252157031

Kategoriar: Halvdan Magnus Hansen

Emneknagg: 2000, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Halvdan Magnus Hansen