Når sevja stig

Hallgrim Berg | Rune J. Andersson

Soge- og skrøneforteljing er truleg det siste uregulerte området av norsk folkekultur. Her kjem ei samling av slike saftige soger. Ei rekkje av bidraga kjem frå Stortingsrepresentantar og andre politikarar. Sogene er samla av Høgre-politikaren Hallgrim Berg. Her er bidrag signerte av t.d. Kjell Magne Bondevik, Lars Roar Langslet, Ola Kortgard, Astrid Nøkleby Heiberg, Inger Lise Gjørv, Nils Gjeldokk, Rannnveig Frøiland, Aud Gaundal, Eirin Faldet og Jan Simonsen.

Men fleirtalet av sogene kjem frå namngjevne lensmenn, journalistar, kokkar, musikarar, sagbruksarbeidarar, bondekjerringar, direktørar, høgsterettsadvokatar og statssekretærar. Hallgrim Berg har i over tretti år representert Høgre på Stortinget og i lokalpolitikken. Han er også forretningsdrivande, historikar, lektor, skribent, sogeforteljar, spelemann og danseinstruktør. Han er særs sosial og kjenner fleire tusen menneske. Best likar han dei med humor. Med klisterhjerne har han heile sitt liv samla på gode soger og skrøner frå folkedjupet og politikken. Her presenterer han 101 saftige soger frå høgst ulike miljø, og nokre av dei mest frodige er illustrerte av Rune J. Andersson.

Hallgrim Berg vil fremja munnleg forteljetradisjon og avsluttar boka med gode råd om korleis soger og skrøner bør forteljast.


ISBN: 9788252162653

Kategoriar: Hallgrim Berg

Emneknagg: 2003, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Hallgrim Berg