To nissar

Geirdis Bjørlo

Stemningsfull vinterforteljing om to nissar

Bokdebutanten Geirdis Bjørlo har både skrive og illustrert denne forteljinga, og det har blitt ei barnebok med god, gammaldags vinterstemning. Handlinga spelar seg ut i ei lita grend med to gardar, ein stor og ein liten. Dei to nissane bur på kvar sin gard og er nett slik vi kjenner dei frå tradisjonen: lure og tilårskomne karar, sterke og med magiske krefter. Dei passar vel på "sine eigne" folk og husdyr, og bryr seg lite om andre. Og dei magiske kreftene kjem sanneleg til nytte, for historia byr på både luring, rivalisering og slagsmål mellom nissane. Dei vaksne skjønar lite og inkje av det som skjer - berre ungane anar kva som går føre seg.

Ei god tradisjonell forteljing skal ha ein moral - så også her. For trass i rivalisering og uvennskap kan jamvel iltre nissar ha godt av å samarbeide iblant, viser det seg mot slutten av soga.

Boka, som kjem ut på Det Norske Samlaget, byggjer på det populære teaterstykket "Svingennissen og Nissen på Bakken" av Sigurd Lysbakken og Geirdis Bjørlo. Dette stykket, der Bjørlo har hatt ansvaret for både scenografien, kostyma og dokkene, har gått som årleg framsyning på Hordaland teater i mange år.


ISBN: 9788252156607

Kategoriar: Geirdis Bjørlo

Emneknagg: 2000, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Geirdis Bjørlo