Last ned omslag

Bla-i-boka

Ragnar Ulstein. I krig og fred

Gunnar Myklebust

Eit personleg portrett av ein av våre viktigaste historikarar – ein mann med eit brennande hjarte og sterk sans for rettferd.

«Dette er forteljinga om ein fredens mann som i prøvelsens time var villig til å ty til våpen for å forsvare den nasjonale fridomen. Ein mann som har brukt eit langt liv på å dokumentere den kampen som han og tusentals andre deltok i for å slå tilbake det nazistiske overfallet mot Noreg.» Gunnar Myklebust

Då den andre verdskrigen braut ut, drog den unge Ragnar Ulstein med båt til England, der han blei med i Lingekompaniet. Han fekk opplæring i geriljakrig og var på fleire hemmelege operasjonar i Noreg.


Etter krigen bytte Ulstein ut pistolen med pennen for å dokumentere viktige delar av den norske motstanden under krigen. Gjennom meir enn tre tiår reiste han landet rundt og intervjua krigsveteranar – englandsfararar, grenselosar, etterretningsfolk og små og store aktørar i dei hemmelege nettverka i motstandsrørsla. Ved Norsk Hjemmefrontmuseum etterlèt han seg eit eineståande arkiv med opptak og avskrifter frå over 1300 intervju med krigsveteranar. Utan hans bidrag ville ein viktig del av norsk historie gått tapt.

I boka til Gunnar Myklebust blir vi kjende med eit menneske som gjennom sitt lange liv var driven av eit brennande hjarte og ein aldri sviktande sans for rettferd. Ulstein er ein av dei siste attlevande motstandsmennene frå krigen. Basert på timevis med samtalar teiknar Myklebust eit personleg og originalt portrett av ein intelligent, humoristisk og prinsippfast mann.

Frå Bokmeldingar

Boka er ein fryd å lese, både på grunn av innhaldet og språket. Myklebust har klart å formidle Ragnar sitt rike ordtilfang, hans prinsippfaste kamp for rettferd, som ofte førte han opp i konfliktar med mektige menn og miljø. Dette «brennande hjarte» kjem tydeleg fram i boka, og mottoet hans står seg for all framtid: «Det er ikkje fridomen som skal tilpasse seg oss, det er vi som skal tilpasse oss fridomen.»
Arnfinn Moland, Forsvarets forum

Det er ei grundig innføring i dette livsverket Gunnar Myklebust gir oss i denne boka, og lesarane blir kjende med nye sider av Ragnar Ulstein sin innsats.
Harald Kjølås, Sunnmørsposten

Dette er norsk historie – krigshistorie, pressehistorie og samfunnshistorie på sitt aller beste.
Jørn-Kr. Jørgensen, Bokstaver.noMeir frå Gunnar Myklebust