Last ned omslag

Bla-i-boka

Rosemalte selfies - og omvendt

Einar Økland

Folkedikting til kvardagsfest og nattleg høgtid

I Einar Øklands nye diktbok får du mellom anna servert lyriske hermer, gåter, ordtøke, kvad, stev og prosaiske notisar. Desse tekstane kan brukast til seriøs ut- eller innvortes sjølvmedisinering eller som sjølvforsvar.

 

Det er nokon som ropar: Paddene

som kjem ut or munnen

er blitt verneverdige nå, og munnen

kan berre dra til helsike.

 

Men korleis kom paddene først

inn i munnen?

 

Pass du di eiga padde!

 

Du høyrer at det er du som ropar

og held deg for øyro,

for å verne om padda.Meir frå Einar Økland