Kultur i helse-, sosial- og utdanningsorganisasjonar

Einar Aadland

Innføringsbok i organisasjonskultur for helse- og utdanningssektoren. I tillegg til teoretisk innføring i organisasjonskultur, gir boka også praktiske reiskaper til bruk når ein skal studere organisasjonskultur.

Med bakgrunn i vitskapsteori tek forfattaren for seg emne som opne og løynde verdiar, fysisk struktur og roller, språk og verdigrunnlag. Teorien er heile tida forankra i praktiske døme, og gjer oss i stand til å forstå det særeigne ved kunnskapsorganisasjonar.

Med utgangspunkt i at kultur er dialog og mangfald, skisserer boka metodar for kulturanalyse og endringsarbeid i eins eigen organisasjon.


ISBN: 9788252141238

Kategoriar: Alle bøker, Einar Aadland, Høgskule og universitet

Emneknagg: 1994, Hefta,

Sjanger: Psykologi, helse- og sosialfag


Meir frå Einar Aadland