Barnehagepedagogikk

Edvard Befring | Synneva Helland

Tverrfagleg grunnbok i barnehagepedagogikk! Boka dekkjer alle sentrale emne i barnehagearbeidet, leik og læring, skriftspråk, friluftsliv, estetikk, matematikk, musikk og drama.

Dette er ei tverrfagleg lærebok i barnehagepedagogikk, som omfattar emneområde som er sentrale i barnehagearbeidet, mellom anna leik og læring, skriftspråk, friluftsliv, estetikk, matematikk, musikk og drama.

Boka drøftar naturleikeplassen og barns motoriske utvikling, oppdraging og mobbing, samtidskunst som kjelde til skapande arbeid i barnehagen og utviklingsarbeid i barnehagen.


ISBN: 9788252167887

Kategoriar: Alle bøker, Edvard Befring, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2006, Hefta,

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanning


Meir frå Edvard Befring