Veslefantens reknebok

Camilla Lundsten | Camilla Lundsten

Rekne- og teljebok for dei yngste

Peikebøkene om Veslefanten har blitt svært populære, og no følgjer Camilla Lundsten opp med ei teljebok for dei yngste, midt i blinken for aldersgruppa 2?5 år.

Dette er ei bok som inspirerer til å drive kvardagsrekning saman med barnet, og gjere talforståing og utforsking til ein leik. Alt som finst i dei nære omgivnadene til barn, kan i prinsippet teljast, målast og samanliknast, og ungar elskar å få oppgåver dei kan løyse!

 I tillegg til tal og enkel rekning vil dei lære seg om omgrep som størst og minst, ting som er like, ting med same storleik osv.

Frå Bokmeldingar

"Det aller beste med Veslefantens reknebok er etter mi meining at det er ei bok som barna kan vekse med. Boka kan vere kjekk for eit lite barn som likar å peike på bilete og namngi det dei ser, men den er kanskje enda kjekkare når barnet blir eldre og ein kan gjere lesinga meir avansert ved å spørje om fargar og tal - og altså til slutt om rekning. Dei fargerike illustrasjonane og dei humoristiske innslaga gjer dette til ei bok som er kjekk og lærerik - i den rekkjefølgja."
Irene Garnes Hareide, Nynorskbok.no


ISBN: 9788252179583

Kategoriar: Alle bøker, Barne- og ungdomsbøker, Camilla Lundsten

Emneknagg: 2011, Innbunden,

Sjanger: Biletbøker


Meir frå Camilla Lundsten