Ein halvtimes stille i himmelen

Arnt Birkedal

Vakkert og humoristisk om avstandsforelsking.

Ei hylling til jentene og fantasien, har konsulenten kalla den siste romanen til Arnt Birkedal, utgitt av Det Norske Samlaget. Temaet er sentralt i litteraturen og også i forfattarskapen til Birkedal: Avstandsforelsking, med intense fantasiar og fabuleringar om alt som vedkjem den utkåra jenta. Ho har nyleg flytta inn i nabohuset og driv tilsynelatande upåverka på med sitt, medan den lengtande guten legg meining i og vekt på kvar minste ting. Her blir dei konkrete detaljane springbrett til eit poetisk univers, dikta opp av den lengtande guten å eit univers der det mytiske og det faktiske, det indre og det ytre, glir saman. Og det er gjort med humor, og med Birkedals umiskjennelege språklege særpreg.


ISBN: 9788252156591

Kategoriar: Arnt Birkedal

Emneknagg: 2000, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Arnt Birkedal