Hotel Retiro

Anne Bjørkedal

Mariette Sommer blir funnen død på Hotel Retiro, men oppklaringa av drapet er ikkje nødvendigvis det viktigaste for etterforskarane.

Andre hendingar er også viktige i denne spiralromanen: Møtet mellom Flora og Fridtjov Andersson på konditoriet var ikkje tilfeldig. Gertie Donovan og den unge sjåføren hennar er på veg nordover frå Tyskland, og fru Heske førebur ei avantgardistisk kakeutstilling.

Om ein ikkje er fastlåst i at ei forteljing må gå i spiral, men like gjerne er lineær, og om ein er open for at tida finst mellom orda, vil ein i denne medrivande og høgst velskrivne romanen finne bde utstilte rykte og rekreasjonspunkt. I tillegg er her også ein intelligent kriminalintrige og mengder med innfløkt kjærleik. Og kvar gong vi trur historia ebbar ut, fører den manglesne og myndige forfattaren oss vidare mot stader og fenomen vi ikkje visste vi tørsta etter å bli kjende med.

Ein suveren roman av ein formsikker og myndig forteljar.

ISBN: 9788252148824

Kategoriar: Anne Bjørkedal

Emneknagg: 1997, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Anne Bjørkedal