Pris:
Salspris249,00 kr

Om boka

Sitat frå melding

««Når er ein diagnose til hjelp, og når står den i vegen for at enkeltmennesket skal få utfalde seg? Ungdomsromanen Sinne stiller store spørsmål utan å ta frå lesaren rommet til å tenke vidare på eiga hand.» Britt Kristin Ese, barnebokkritikk.no» ««Ingebrigtsen har skrevet en viktig ungdomsroman, det finnes få bøker som beskriver temaet jenter med ADHD så nært, troverdig og ufiltrert.» Marthe Andersen Snekkerhaugen, Avisa Hadeland» ««Ann Helen Kolås Ingebrigtsen skriv om kvardagsleg ungdomsliv i eit språk som flyt fint og lett. Replikkane er presise og snappy, uttrykka tett på dei ungdom framleis brukar, språket krydra med lånord frå engelsk.» og «Det er Synne si historie romanen fortel, men Kolås Ingebrigtsen vidar samstundes biletet ut når ho beskriv åtferda og replikkane til karakterane rundt Synne. Det gjev naudsynte perspektiv.» Periskop» ««(...) eg er heilt sikker på at denne boka kan vere til vesentleg støtte for ungdomsskuleeleven som til liks med Synne må finna ut av eit sjølv for puberteten uvanleg galopperande kjensleliv.» Hadle Oftedal Andersen, Klassekampen»

Bla-i-boka

Du likar kanskje også

Sist sett på