Land og folk i den norrøne verda ca. 900 til 1450

Steinar Imsen |
Hefta | Sidetal: 175 | ISBN: 9788252187021

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price299 kr
I forskinga om rikssamling og statsutvikling i Noreg har det lenge vore diskutert når nordmennene blei ein nasjon. Ytterpunkta i diskusjonen har på den eine sida vore dei som hevdar at nordmennene er ein gammal nasjon. Dei er blitt skulda for essensialisme. På den
andre sida står modernistane dei meiner den norske nasjonen meir eller mindre vart konstruert av historikargenerasjonane etter 1814. Men korleis såg så vikingtidas og mellomalderens menneske på samtidas nordmenn?

I denne boka utforskar Steinar Imsen kva førestillingar og omgrep som blei nytta om folk og landområde i skriftlege kjelder i denne perioden, og då ikkje berre i Noreg, men i alle landområde innanfor den norrøne verda.

Bla-i-boka

Steinar Imsen

Du likar kanskje desse

Sist sett på