Etikk for lærarar

Steinar Bøyum |
E-bøker | Sidetal: 180 | ISBN: 9788234001161

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price319 kr
Må ein alltid fortelje sanninga til barn? Bør ein bruke mest tid på svake eller sterke elevar?

Dette er nokre av dei etiske utfordringane som blir drøfta i Etikk for lærarar. Forfattaren drøftar situasjonar ein lærar kan komme
ut for i skulen, og kva slags typiske etiske dilemma ein kan møte. Tema som blir behandla, er mellom anna privatliv og profesjonalitet, lojalitet og ytringsfridom og rettferd i vurdering og fordeling av tid. Etiske omgrep og teoriar blir forklarte og drøfta med utgangspunkt i eksempel frå skulekvardagen.

Boka legg vekt på å veksle mellom praktiske casar og gjennomgang av teoretisk stoff. Innleiinga i boka er ein gjennomgang av relevante etiske omgrep for lærarprofesjonen, sentrale innfallsvinklar til å arbeide med etiske problemstillingar og ein gjennomgang av eit utval etiske teoriar.

Du likar kanskje desse

Sist sett på