Barns fritidstekstar: uformell lesing og skriving - relevans for skolen

Maja Michelsen |
E-bøker | Sidetal: 176 | ISBN: 9788234003332

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price339 kr
Kva er drivkrafta bak den skrivinga, lesinga og mediebruken som går føre seg på fritida? Korleis tolkar, forstår og lærer barn om verda gjennom tekst?

Denne boka handlar om barn og unge og kva slags tekstar dei liker å lese, skape og delta i på fritida. Formålet er å seie noko om den tekstkompetansen barn får i kvardagen når dei nyttar tekstar av ulike slag. Det kan til dømes vere når dei spelar spel, når dei skriv meldingar på mobilen og deltek på sosiale medium, og når dei nyttar skrift og teikning. Boka gir også innsikt i korleis vi kan analysere og tolke desse ulike tekstane, og ho drøftar kva slags nytte vaksne som jobbar med barn, til dømes i barnehage og skole, kan ha av å vite noko om barns tekstlege fritidserfaringar.

Boka er tenkt for studentar i grunnskolelærarutdanninga og barnehagelærarutdanninga og andre som skal arbeide med barn, og som dermed også har som oppgåve å støtte barn i deira leik, læring og utvikling av tekstleg og språkleg medvit.

Maja Michelsen (f. 1979) er førsteamanuensis i norsk ved Avdeling for lærarutdanning ved Høgskolen i Østfold. Ho er særleg opptatt av barns tekstkompetanse og barns skriving i sosiale medium.

Du likar kanskje desse

Sist sett på