Austlandsmål i endring: dialektar, nynorsk og språkhaldningar på indre Austlandet


Pris:
Salspris350,00 kr

Om boka

Sitat frå melding

Bla-i-boka

Andre titler frå Samlaget

Sist sett på