Tre vegar til havet

Brit Bildøen

Ei kvinne har vore gjennom ein lang adopsjonsprosess. I postkassa ligg eit brev som skal endre livet hennar.

Ei kvinne går gjennom gatene med ein trillekoffert. Ho skal ta hemn. Ho skal slå tilbake mot Staten. I kofferten ligg ein død katt.

Ei kvinne går lange turar langs havet med hunden sin. Når ho ikkje jobbar med å ringmerke fuglar, held ho seg mest for seg sjølv.

Dei tre historiene flettar seg saman til ei sterk forteljing om raseri, galskap og flukt frå fortida. I Tre vegar til havet skildrar Brit Bildøen avmakt i møte med byråkratiet og kva desperasjon kan gjere med eit menneske. Samstundes teiknar ho eit urovekkjande bilde av ei tid der fugleartar forsvinn i rasande fart, og der menneske kjenner seg åleine blant sine eigne.

Frå Bokmeldingar

«Bildøen må med «Tre vegar til havet» ha skrive ein av haustens beste romanar. [...] Gjennom eit levande og presist språk maktar forfattaren av romanen det kunststykket å la ei bunke offentlege sakspapir utgjere fundamentet i ei intens og svært medrivande historie. Om ei kvinne og hennar skjebnesvangre møte med byråkratiet.»
Øystein Hauge, Romsdals budstikke

«Tre vegar til havet er storveges røyndomslitteratur i romanform […] Ein strålande roman [...]. Kor mykje av dei dramatiske og gripande skildringane som elles er autentiske og henta direkte frå hennar eige liv, veit eg ikkje; lesaren treng ikkje bry seg med å finna det ut heller: Det held lenge å skaffa seg og lesa dette fornemme stykket skjønnlitterær skrivekunst»
Jan Askelund, Stavanger aftenblad

Terning 5«Brit Bildøen skriver rystende godt om et betent og tabubelagt tema. [...] Dette er en intens og troverdig roman. Relativt liten i antall sider. Desto større i relevans og ettervirkning».
Arne Hugo Stølan, VG

Terning 5«Boka er fortalt i et finstemt, poetisk språk, der indignasjon og observasjoner av tilværelsen glir over i hverandre. I kulissene ferdes mennesker som også merkes av skjebnen og setter hovedfortellingen i relieff. En sterk og livsklok roman, om å tvinges til å godta tilværelsens ofte bitre betingelser.»
Fredrik Wandrup, Dagbladet

Terning 5«En perle av en bok […] Brit Bildøen har igjen skrevet en intelligent, varm og inntrengende roman. Både innlevelsen i de sterke følelsene, avmakten, personifi­seringen av byråkratiet samt erkjennelsen av at byråkratiet også er befolket av mennesker med egne problemer, er mesterlig formidlet»
Vigdis Moe Skarstein, Adresseavisen

«Etter mange år i adopsjonskø, meiner byråkratiet at paret er blitt for gamle for barn. Brit Bildøen skriv sårt og godt om hard kamp mot overmakta [...] Temaet er nytt for meg, og Brit Bildøen er den rette til å skrive om det. Ikkje berre fordi ho har personlege erfaringar å dra på. Endå meir fordi Bildøen alltid skriv godt om nettopp sorg, og om avstanden som så lett oppstår mellom menneska når dramatiske hendingar skjer. «Er ikkje dei aller fleste skikkelege menneske, som gjer sitt beste?» spør kvinna ein stad. Jo, kanskje det. Eller kanskje ikkje. Romanen let lesaren sjølv konkludere. Tre vegar til havet er i alle fall blitt ein god roman. Fine ting kan fødast av smerte.»
Gerd Elin Stava Sandve, Dagsavisen

«Brit Bildøen er en fremragende stilist. Boka er fremført i en avmålt og tilbakeholden form, som likevel konsentreres i slående bilder ... På mange måter er det også dette som er romanens moral; at det er ved å gi slipp på fortiden du kan lære deg å leve på ny ... Romanen kretser med andre ord rundt følgende spørsmål, uten å selv gi noen konkluderende svar: Når skal vi slutte å rote frem tidligere versjoner av oss selv, minner av ting som går som vi ikke hadde tenkt, ikke ville?»
Kjetil Røed, Vårt Land

«Brit Bildøen har skrive ein sterk roman om den einskilde som offer for det rigide regelverket. [...] Lidinga hennar (hovudpersonen) er ikkje synleg, men til gjengjeld stor, og Bildøen har skildra dette med empati og presisjon.»

Odd W. Surén, Dag og Tid

«Tredelingen av fortellingen, der sporene blandes som om det var tre ulike kvinner vi leste om, bærer bud om nettopp den følelsen vi kan ha, av at dramatiske hendelser i livet skaper punkter av adskillelse som får fortiden til å føles «som et annet liv». Det gir også en ro til en ellers intens fortelling. [...] At kvinnen er et lesende menneske, og dessuten oversetter av fransk litteratur, gir henne en intellektuell ramme for å tenke over hva hun har vært gjennom. [...] Det er blant tankene, bøkene, refleksjonen og fuglene Bildøen er best.»
Bernhard Ellefsen, Morgenbladet

«En merkestein i forfatterskapet.»
Leif Ekle, NRK

«Det er en dypt eksistensiell opplevelse å måtte overgi seg til systemet, i håp om et barn, eller en redning – på fremragende vis viser Brit Bildøens roman fram et slikt møte, i sin mest brutale og utslettende form».
Elin Kittelsen,
Klassekampen

«Adopsjonsroman full av sprengkraft [...]. Som sin hovedperson er Brit Bildøen en kresen stilist. Gjennom enkle, melodiøse setninger, fulle av undertekst, og en utsøkt komposisjon blir Tre vegar til havet en både inderlig og politisk slagkraftig fortelling om erfaringen av å være prisgitt et ansiktsløst, utilgjengelig byråkrati.»
Anne Merethe K. Prinos, AftenpostenMeir frå Brit Bildøen