Last ned omslag

Bla-i-boka

Norsk som reiskaps- og danningsfag

Birgitte Fondevik | Pål Hamre

Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen. I boka tek forfattarane opp historia til faget og faget si legitimering i skulen i dag. Vidare er eit vidt spekter av aktuelle tema dekte i boka, mellom anna bruk av testar og nasjonale prøver, digital kompetanse, norsk som andrespråk, lese- og skrivevanskar, grunnleggjande ferdigheiter og sidemålsopplæring.

Boka er skriven for studentar i grunnskuleutdanningane.

ISBN: 9788252194104

Kategoriar: Alle bøker, Birgitte Fondevik, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2017, Hefta, Nyheit

Sjanger: Språk og litteraturvitskap


Meir frå Birgitte Fondevik