Last ned omslag

Bla-i-boka

Ikkje ver redd sånne som meg

Sumaya Jirde Ali

«Det er først no, som tjueåring, eg forstår kor knusande 22. juli var for meg. For identiteten min. Eg var tretten år, og eg slapp ikkje unna det politiske. Eg bar det med heile meg.»

Sumaya Jirde Ali kom til Bodø som barn og blei behandla som alle andre, ho kjende at ho høyrde til. I boka fortel ho om dei bekymringslause dagane i barndommen. Ho fortel om sjokket då ho fekk høyre om attentatet i Oslo 22. juli 2011, og kva det gjorde med synet hennar på eigen identitet og tilhøyrsel. Ho skildrar kjensla av skam og sjølvforakt, av å bli umenneskeleggjort, og lengselen etter å høyre til. Vi får også innblikk i kva ho gjer for å motverke hat, halde oppe motet og stå for det ho meiner.

Frå Bokmeldingar

Jirde Ali skriver tett og insisterende om å være annerledes, oppleve annerledeshet og klemma hun havner i uten å ville det – mellom imøtekommenhet og velvilje på én side, frykt, motstand og hat på en annen.
Knut Hoem, NRK

«Ikkje ver redd sånne som meg er en debattbok, og skal være politisk, men den er samtidig personlig nok til å levendegjøre det politiske og heve den til et nivå som er høyst leseverdig.»
Kenneth Moe, AftenpostenMeir frå Sumaya Jirde Ali