Kongsspegelen

Alf Hellevik

Eit læreskrift i samfunnskunnskap og samfunnsmoral fr 1200-talet, skrive som ei lærebok for son til Håkon Håkonsson, den seinare Magnus Lagabøte. Verket er utforma som ein dialog mellom far og son, er vert rekna som det viktigaste litteraturverk frå norsk mellomalder. Kongsspegelen går inn i ein europeisk tradisjon med moralsk litteratur. Her er råd for kjøpmannen, hirdmannen og kongen, om gode seder og høvisk åtferd, men òg praktiske kunnskapar om yrke, geografi og natur. Ho er ein spegel som kvar konge bør sjå i, heiter det, for kongen bør halde seg til dei fagraste sedene. Men ho er likevel tilskipa for alle, og dermed til lovleg bruk, som ein allmenning. Omsetjing og forord ved Alf Hellevik.


ISBN: 9788252106107

Kategoriar: Alf Hellevik

Emneknagg: 1976, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Alf Hellevik