Ylva og villgeitene

Hilde Myklebust

Poetisk om modig jente i naturen

Ylva og pappa er på veg til sommarhuset, som ligg ute ved havet. Men dei er ikkje
aleine under dei bratte fjellsidene. Villbukken Svartskjegg og geiteflokken hans held også til her. Det same gjer ørna.

Ylva oppdagar noko nede i fjøresteinane. Noko lite og levande. Ei villgeit held på å få killingar, og ørna er på jakt. Kan Ylva klare å redde dei to killingane åleine?

Ylva og villgeitene er ei forteljing om å prøve å vere modig når nokon treng hjelp, men også om å bry seg om alt levande som finst i naturen ikring oss.Meir frå Hilde Myklebust