Last ned omslag

Bla-i-boka

Skogen den grøne

Ruth Lillegraven | Mari Kanstad Johnsen

Prisvinnande og kritikarroste Ruth Lillegraven er tilbake med ei ny diktsamling for barn

høyr!
kviskrar stien

hausten spring
gjennom skogen
stel sommaren
og kjem med
vinteren

og sjå!
gule lauv ligg og
lyser på bakken

det er gullmyntar
som hausten har
strøydd ut

Kva skjer når eit barn følgjer ein kviskrande sti inn i skogen den grøne? Korleis kan ei bjørk likne ei jente som prøver å riste vatn ut av håret? Og kva med skodda som kjem som huldrepust? Og elgen som flyt i det botnlause tjernet, søkk han heilt ned til Kina?

Som i den Bragepris-nominerte diktsamlinga Eg er eg er eg er skriv Ruth Lillegraven med finkjensle for dei små detaljane. I Skogen den grøne følgjer vi eit barns undrande blikk på det som lever og hender i naturen rundt oss. Lillegraven tek den unge lesaren med inn i skogen – og inn i poesien.

Boka er vakkert illustrert av prislønte Mari Kanstad Johnsen.

Frå Bokmeldingar

«Gjennom blant annet virkningsfulle, rytmiske gjentakelser tar hun leseren i hånden gjennom denne indre og ytre eventyrverdenen.»
Birgitte Furberg Moe, Barnebokkritikk.no

«Lillegraven viste seg å vera ein poet av internasjonalt format idet ho byrja å skriva for barn. [...] på ein sjenerøs, lett tilgjengeleg måte får ein sjå korleis det som det unge mennesket møter i skogen, får veksa til poetiske opplevingar av tilværet. Opplevingar der det eksisterande står fram fråvrista den vanedøsen som gjer at me normalt berre går rett forbi ting utan eigentleg å sjå dei, utan å føla dei.»
Hadle Oftedal Andersen, Klassekampen Bokmagasinet
Meir frå Ruth Lillegraven