Last ned omslag

Bla-i-boka

Ekofisk, Eidsvoll

Morten Søberg

Kan oljefondet vare evig?

Oljefondet er i dag det største fondet i verda. Handlingsregelen er meint å sikre fondet til evig tid. Slik er det ikkje lenger. Noverande regjering legg opp til ein pengebruk som kan føre til at fondet er tomt i løpet av nokre tiår.

Morten Søberg, samfunnsøkonom og tidlegare statssekretær i Finansdepartementet, stiller i denne boka eit heilt sentralt spørsmål for nasjonen Noreg: Kan oljeformuen vår tryggjast til evig tid?

Søberg startar i 1969. Dette er året då Ekofisk-feltet blei funne i Nordsjøen og den norske økonomien blei forandra radikalt. Det er også året då han sjølv blei fødd. I Ekofisk, Eidsvoll reflekterer Søberg over korleis hans eiga historie er samanbunden med historia om Oljefondet. Han går tilbake til gamle arkiv for å sjå kva statsmenn tidlegare har tenkt om grunnlov, statsfinansar og handlingsreglar. Han reiser til Karibia, Tyskland og USA. Og på vegen rekonstruerer han si eiga slektshistorie, soga om ein tysk kjøpmann som endar opp med å gi lån til den svenske staten – ein formue som til slutt går tapt.

Ekofisk, Eidsvoll er eit dristig og velformulert innlegg i debatten om Noregs framtid, frå ein av Noregs mest originale essayistar.

Frå Bokmeldingar

Dette er ei av dei mest overraskande, tiltalande og lærerike essaybøker eg har lese. Morten Søberg, tidlegare statssekretær i Finansdepartementet, tek for seg kan hende eitt av dei mest prosaiske og innfløkte spørsmåla vi kan tenkje oss, især etter dei mange merkelege debattane vi såg for tre år sidan, om modernisering av språket i Grunnlova.
Dette er eigentleg eit heilt umogleg tema; det impliserer drøftingane om statsfinansar på Eidsvoll i 1814, soga om Statens Reservefond, grunnlaget for Oljefondet og rolla til Grunnlova i finanspolitikken. Men måten Søberg taklar desse innfløkte spørsmåla på, opnar dei og skaper stor essaykunst.
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Dag og Tid

Søbergs siste essay er eit viktig tilskott til å skapa grobotn for eit meir allment, men òg intellektuelt, forsvar for oljepengane våre.
Lars Kolbeinstveit, Minervanett


ISBN: 9788252193879

Kategoriar: Alle bøker, Fakta og dokumentar, Morten Søberg

Emneknagg: 2017, Maisal, Nyheit

Sjanger: Historie


Meir frå Morten Søberg