Norsk litterær årbok 2016

Heming Gujord | Per Arne Michelsen

Norsk litterær årbok inneheld litteraturvitskaplege artiklar som samanfattar fjoråret. Carina Elisabeth Beddari og Jørgen Sejersted skriv høvesvis om prosa- og lyrikkåret 2015. Eivind Tjønneland summerer opp essaydebatt i fjor, og Erling Aadland skriv om vinnaren av Nordisk råds litteraturpris, Jon Fosse. Elles inneheld utgåva i år artiklar om mellom andre Dorothe Engelbretsdatter, Andrzej Tich., Olav H. Hauge, Gunnar Lunde, Karin Fossum og isbjørn i svalbardlitteraturen.


ISBN: 9788252190649
Utgitt:

Kategoriar: Årets bøker, Bestselgere, Heming Gujord, Høgskule og universitet, Norsk litterær årbok

Emneknagg: 2016, Hefta, årbok

Kategoriar: Språk og litteraturvitskapFleire bøker av Heming Gujord