Norsk arkitekturhistorie : frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret

Nils Georg Brekke

Boka gir den første samla framstillinga av arkitektur i Noreg, frå telt og huskonstruksjonar i steinalderen og heilt fram til det prosjekterte operabygget i Bjørvika. Boka viser korleis den norske byggjeskikken er blitt forma av ressursgrunnlag, skiftande samfunnstilhøve og arkitektoniske stilimpulsar opp igjennom hundreåra. Boka er gjennomillustrert med fargebilete, grunnplanteikningar og isometriske teikningar. Har litteraturliste og stikkordregister.


ISBN: 9788252172362

Kategoriar: Fakta og dokumentar, Høgskule og universitet, Nils Georg Brekke

Emneknagg:

Sjanger: Språk og litteraturvitskapFleire bøker av Nils Georg Brekke