Flukt

Oddmund Hagen

Ei uhyggeleg novelle om korleis eit offer for vondskapen endar med å ta på seg ansvaret for sitt eige elende og skulda for det vonde.

I ein tett, dramatisk episode, som både er samla om seg sjølv og større enn seg sjølv, møter vi ein mann som ligg og trur han blør seg i hel.

Forteljaren formidlar sitt svarte evangelium gjennom ei einaste lang monologisk setning, der heile hans bitre liv strøymer gjennom hugen.
Fleire bøker av Oddmund Hagen